Het team

Activate Bonaire is een jonge kerk met vrijwilligers die wekelijks meehelpen om alles draaiende te houden. De coördinators zijn net als teamleiders een aanspreekpunt per team. Binnen Activate krijgen mensen mogelijkheden om hun gaven en talenten te ontdekken en in te zetten.

COORDINATOR | OUTREACH

Adrian Goedegebuure heeft een hart voor evangelisatie en is praktisch ingesteld. In het verleden heeft hij gevangenissen bezocht en gemeentestichtend werk gedaan. Hij wilt graag de kerk zien groeien en binnen Activate is hij verantwoordelijk voor de afdeling Outreach. Hij helpt daarnaast met het praktische opbouwen en betrokken met de Manpower mannengroep. Adrian is mede eigenaar van Bon Tera en kan erg genieten van een goede wandeling en het beklimmen van de Brandaris.

 

COORDINATOR | GEBEDSTEAM

Soraida Fraaij is een echte bidster. Ze is profetisch ingesteld en heeft in de verslavingzorg gewerkt. Ze bidt graag in het Papiaments en heeft een grote liefde ontwikkeld voor de werking van de Heilige Geest. Daar wilt ze anderen ook in meenemen. Binnen Activate is ze verantwoordelijk voor het gebedsteam, en altijd op zoek naar anderen die met haar meebidden voor- en tijdens de dienst. Ook doordeweeks wordt er voor de persoonlijke noden en gebedspunten gebeden.

 

FOUNDERS | OVERZIENERS

Ronald Lakhichand en Priscilla Lakhichand hebben een apostolische bediening en grote liefde voor God en mensen. Ze delen een gezamenlijke passie om te bouwen en willen mensen zien groeien naar de God gegeven bestemming. Ze hebben kerken geleid in Zuid- en Noord Holland en Gods roepstem verstaan om te pionieren. Zo is Activate Bonaire gestart op 6 November 2022. Ronald heeft een zwak voor leiderschapsontwikkeling en Priscilla heeft hart voor gebed en zet zich in voor gelijke rechten in de samenleving. Samen overzien zij Activate International Church en zijn de trotse ouders van Salomé, Joël en Sefanja.